A
A İstanbul sen bir han mısın
Adana'nın yolları taşlık
Ağlama yar ağlama
Acem kızı
Ağlasammı
Ağrı dağından uçtum
Ah bir ateş ver
Ah le yar yar

B
Bağa gel bostana gel
Bağdat ellerinden gelen turnalar
Bağlamam perde perde
Bağlamam var üç telli
Bağlamamın düğümü
Bağa girdim bağ budanmış
Bana cevreyleyip geyip dokunma
Bastım da kırıldı iğdenin dalı
Bana kara diyen dilber
Bazarda bal var gelinim
Ben ağlarım yane yane
Ben giderim oduna
Bulut gelir seher ile
Bana ne bahardan yazdan

C
Can özümden besmeleyi çekince
Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli
Ceviz oynamaya geldim odana
Cevizin yaprağı dal arasında
Ceylan gözlerine kurban olduğum
Cilveli oy
Candarmanın Alayları Koğuştur

Ç
Çalın davulları çaydan aşağı
Çamdan sakız akıyor
Çanakkale içinde
Çiğdem derki ben alayım
Çiçekler ekiliyor
Çekin halay dizilsin

Çemberimde gül oya
Çay benim çeşme benim
Çarşamba dedikleri
Çayeli'nden öteye
Çarşambayı sel aldı

D
Dağlar

Dayadım sırtımı yamaçlarına
Dağlar seni delik delik delerim
Dağlara çen düşende
Dağlarınan taşlarınan
Dam üstünde uzun uzun bacalar(u.h)
Dersini almış ta ediyor ezber
Dağlar başı olaydım

E
Eğin dedikleri bir küçük şehir
Eklemedir koca konak ekleme
El çek tabip el çek yaram üstünden
El ne bilir yar aşkına yandığım
El vurup ta yarem incitme tabip
El zanneder ben deliyem
Ela gözlüm ben bu elden gidersem
Emir dağı birbirine ulalı
Eledim eledim höllük eledim
Ela gözlü pirim geldi
Erzincan'a girdim ne güzel bağlar
Erzurum çarşı pazar
Erzurum dağları kar ile bora (uh)
Erzurum'dan çevirdiler yolumu
Evreşe yolları dar
Ey sevdiğim sana şikayetim var
Eyvanına vardım eyvanı çamur

F
Ferayi
Fındıklı bizim yolumuz
Fırat kenarında yüzen kayıklar
Fidayda
Fincanın etrafı yeşil
Fırat

G
Gafil gezme şaşkın
Gesi bağları
Gönlüm hep seni arıyor
Gönül gurbet ele varma
Gule uyan sabahtır
Gurbette ömrüm geçecek
Gül kuruttum
Güzel ne güzel olmuşsun
Güzelliğin on para etmez
Garip bir kuştu gönlüm
Giresunun evleri
Giresun'un içinde
Gemilerde talim var

H
Harman yeri sürseler
Halimem (Kiraz aldım dikmeden)
Hangi bağın bağbanısan gülüsen
Ham meyvayı kopardılar dalından
Havada bulut yok
Hora'da gelin ne diyon

I
Iğdırın al alması
Ilgıt ılgıt esen seher yelleri

İ
İncecikten bir kar yağar
İpek mendil dane dane
İlvanlım
İki keklik bir kayada ötüyor
İzmirin kavakları


K
Kırmızı gül demet demet
Kova kova indirdiler yazıya
Kahpe felek sana nettim neyledim
Karanfil suyu neyler
Karadır kaşların ferman yazdırır
Kırklar dağının düzü
Kevengin yollarında
Kul olayım kalem tutan ellere
Küstürdüm barışamam
Kirpiğin kaşına değdiği zaman
Kiziroğlu Mustafa Bey
Kırmızı gülün ali var

L
Lale sümbül bağına
Leblebi koydum tasa
Liverimin kaytanı
Lamba da şişesiz yanmaz mı

M
Mızıka çalındı
Mapushane çeşmesi
Mühür gözlüm
Mevlam birçok dert vermiş
Misket
Mor koyun
Makaram sarı bağlar

N
Nasıl yar diyeyim ben böyle yare
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım

O
Osmanım'ın mendili
Ordu'nun dereleri
Ondört bin yıl gezdim(Haydar)

P

Pencereden kar geliyor
Pınar başından bulanır
Pancar pezik değilmi
Pazarda bal var gelinim

S
Seherde bir bağa girdim
Sarı çiçek sarartıyor dağları
Sarı gelin
Seherde ağlayan bülbül
Seyyah oldumşu alemi gezerim
Siyah saçlarında hatem yüzlerin
Seher yıldızı
Silifke'nin yoğurdu
Sen sen (Aylı gece )
Suda pişmiş mısırı
Sarardım ben sarardım

Ş
Şafak söktü yine sunam uyanmaz
Şen olasın ürgüp
Şol cennetin ırmakları
Şu karşı yaylada göç kater kater
Şu uzun gecenin gecesi olsam
Şeker oğlan
Şişmanoğli
Şu gelen atlımıdır

T
Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli
Taşa basma iz olur
Tanrı'dan diledim bu kadar dilek

U
Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar
Uzun ince bir yoldayım
Urfa'lıyım ezelden
Uzun uzun kamışlar
Uykudan uyanmış

Ü

Üğrünü üğrünü gelir dereden
Üsküdar'a gideriken

V
Vardım Hint eline kumaş getirdim

Y
Ya beni de götür ya sen de gitme(Bozlak)
Yüce dağ başında yanar bir ışık
Yüce dağ başına yağan kar idim
Yarim senden ayrılalı
Yarim Istanbul'u mesken mi tuttun
Yeşil ayna takındınmı beline
Yeşil ördek gibi daldım göllere
Yüksek yüksek tepelere
Yaz demedim kış demedim
Yaylanın çimenine
Yüksek eyvanlarda bülbüller öter
Yağmur yağar
Yörük Ali
Yayla yollarında yürüyüp gelir
Yalgızam yalgız

Z
Zeytin yağlı yiyemem amman
Zeynep bu güzellik
Zeytin yaprağı yeşil
Zilli de maşa darbuka
Zülüf dökülmüş yüze
Zobalarında kuru da meşe
Zahidem kurbanım
Zalım poyraz