Meğer

Şu devr-i alemde biz neler gördü
Gönül duvarımızı nağmeyle ördük,
Dönen varmı diye herkese sorduk
Dünya fani imiş, düş imiş meğer

Kalp gözü olmazsa görünmez artık
Ölümlere çare bulunmaz artık
Uzun ince yoldan dönülmez artık
Dünyalığım bir tek taş imiş meğer...