Türk Halk Müziği Ve Edebiyatı, Kaynak Kitapları:

1) Aşık Seyrani-H .Avni Yüksel-1987

2) Arz- I Kamber '' Kerkük Ağzı'' Ata Terzibaşı- 1971

3) Aşık Dertli Kazım- Halil Atılgan-1990

4) Anayurttan Anadoluya- H. .Altay-1977

5) Apardı Seller Sara 'Mı-H.M. Savalan- 1987

6) Aşık Ömer-Ş.Elçin-1987

7) Aziz -Mahmut Hüdai-Ziver Tezeren-1987

8) Ahmet Kutsi Tecer-Sevgi Gökdemir-1987

9) Aydın İli Halk Oyunları Kıyafetleri-Kültür Bakanlığı-1995

10) Azerbaycan Halk Türküleri - Mahnılar, Tesnifler-Gaffar Namzeliyen-Salih Turhan-1993

11) Aşık Veysel'li Yıllar-(Anı Şiir Resimlerle) Veysel Kaymak

12) Aşık Veysel -Milli Kültürümüzdeki Yeri -Niyazi Yılmaz-1996

13) Aşık Sefil Selimi- (Çobanın Can Pınarı) Doç. Dr. Doğan Kaya

14) I.Uluslar Arası Ahilik Kültürü , Sempozyum Bildirileri -Kültür Bakanlığı - 1996

15) Afyon Karahisar Türküleri Ve Dili - Niyazi Yılmaz --Valilik Yayınları-1998

16) Atatürk Ve Türk Halk Kültürü,- -Folklor Araştırmaları Kurumu-Nail Tan -1. Baskı .Şubat 2000-Ankara

17) (Yusufeli'li) Ali Huzuri Coşkun-(Hayat I-Şiirleri- Şahsiyeti.) Hikmet Dizdaroğlu- Chp. Halkevleri Kitaplığı-Zonguldak-02-09.1945

18) Aşık Şenlik-Sempozyum Bildirileri. Tc .Kültür Bakanlığı 1997-2000-Ankara

19) Ankara Halk Müzüği. Nail Tan-Salih Turhan. Büyükşehir Belediye Başkanlığı-Ankara.1998

20) Azerbaycan Halk Mahnıları-Salih Turhan. Ankara 1991

21) Bayburtlu Zihni- 1988

22) Bektaşiliğin İç Yüzü-(Dibi Köşesi Yüzü Ve Astarı Nedir) M.Fikret Otyam .1945 İstanbul Maarif Kütüphanesi

23) Bela Bartok's (Folk Music Research In Tukey-1976)

24) Bağlama Büyük Metodu 1,2,3,4. Ciltler- Güray Taptık- 1974

25) Boşluğa Takılan Ses-N. Abbas Sayar-1992

26 ) Bitlis'li İdris-Mehmet Bayraktar-1991

27) Bir Türk Kurumu Olan Ahilik Prof.Dr. Neşet Çağatay-1989

28) Bektaşiliğin Ve Kültürel Boyutu- Kültür Bakalınğı Başvuru Kitapları -Belkıs Temren- 2.Kitap 1994

29) Bütün Yönleri İle Aşık Veysel, Yaşamı -Sanatı- Şiirleri Başvuru Dizisi 3. Ay Yıldız Yayınları- Gülay Öz -1994

30) Bayburt Musiki Folkloru- Nail Tan -Salih Turan- Ankara 1996

31) Bir Demet Tüküdür İzmit Bekir Karadeniz -İzmit Belediyesi Yayınları

32) Balıkesir Halk Bilimi Bibliyografyası Azad Kaya Kültür Bakanlığı-1997

33) Aşık Sefil Selimi - Doç.Dr.Doğan Kaya .1996

34) Çankırı Ve İlçeleri -Bahattin Kayhan- 1988

35) Çorum İli Halk Oyunları -Kıyafetleri- Maddi Kültür Dizisi-13 1996

36) Ceyhanlı Aşık Ferrehi Halil Atılgan- Kültür Bakanlığı 1997

37) Çukurova Türküleri- I Halil Atıkgan -Adana Valiliği Cumhuriyetin 75.Yıl Armağanı Ankara 1998

38) Dadaloğlu- Prof .Dr. Saim Sakaoğlu 1986

39) Dostlar Beni Hatırlasın ''Aşık Veysel'' Ümit Yaşar Oğuzcan - 1973 3.Baskı

40) Dertli Sazım - Aşık Cafer Dertli

41) Aşık Cafer Dertli -''Gerçek Aşık İsen Hak'ka Bağlan''

42) Derleme Sözlüğü -A -Z Ciltleri Ve Eki (13 Cilt) 1963

43) Dertli - Şemsettin Kutlu 1988

44) Diyarbakır Musiki Folklorü Şevket Beysanoğlu - Salih Turhan- Kubilay Dökmetaş Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kültür Ve Sanat Yayınları 1996

45) Dobruca -Türk Halk Edebiyatı Metinleri - Prof.Dr. Enver Mahmut -Dr.Nedret Mahmut -Kültür Bakanlığı 1997

46) Ercişli Emrah -Prof.Dr.Saim Sakaoğlu -1971

47) Erzurum'lu Emrah -Bibliyografyası Ali Berat Alptekin -1986

48) Gaziantep Folklorü -Ferruh Arsunar -1962 Milli Eğitim Basımevi -Sayı-7 Seri - 11

49) Geziantep Ağzı -Ömer Asım Aksoy -1946

50) Gelenbevi İsmail -Abdülkuddüs Bingöl -1988

51) Güldeste -İlhan Erten Tekışık Matbaası -1984 -Ankara

52) Hacı Bektaş-I Veli Ve Bektaşilik -İsmet Zaki Eyüboğlu -1990

53) Bütün Yönleriyle Hacı Bektaş-I Veli -İsmet Zeki Eyüboğlu -1989

54) Yaşamı - Düşünceleri -Çevresine Etkisi İle,Hacı Bektaş-I Veli Rıza Zelyut - Hürriyet Yayınları- ağustos-1990

55) Harput Yollarında -İshak Sunguroğlu -1961

56) Halk Kültürü - Maksim Gorki -Gün Yayınları 1968

57)Halk Edebiyatına Giriş -Şükrü Elçin -1986

58) Halk Oyunları -Tfa.Dergisinde Yayınlanan Makaleler -1993

59) Halk Oyunları Makaleleri -Ahmet Şenol

60) Hacı Bektaş Kılavuzu -Kültür Bakanlığı -Nevşehir Valiliği

61) Havada Bulut Yok -M. Halistin Kukul Kültür Ve Turizim Bakanlığı Yayınları 1986

62) Halk Ozanlarının Sesi -Kültür Bakanlığı Yayınları -Hagem Yayınları -1993

63) Hoşgörü Yılında Mevlana -Kültür Vakfı Yayınları -1995

64) Hisarlı Ahmet -Trt De İcra Edilen Türkülerin Asılları

65) Hoca Ahmed Yesevi -Dr. Ömer Uluçay -1995

66) Gerçeğe Doğru -Aşık Müslüm Seyrani -200 Konu 100 Vecize -1987

67) Gelenek,Görenek İnançlar -5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi,Seksiyon Bildirileri-T8C.Kültür Bakanlığı -1997

68) Genel Konular -5. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi Seksiyon Bildirileri -T.C.Kültür Bkanlığı -1997

69) Halk Edebiyatı -Cilt 1 Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi Seksiyon Bildirileri -T.C.Kültür Bakanlığı -Ankara -1997

70) Halk Edebiyatı -Cilt 2. 5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Seksiyon Bildirileri -T.C. Kültür Bakanlığı Ankara -1997

71) Hurşit İle Mahmihri Hikayesi - Prof. Dr. Saim Sakaoğlu - Yrd.Doç.Dr. Ali Duymaz - T.C. Kültür Bakanlığı

72) 1994-1995 Yılları,Halk Şairleri Arası Aile Ve Toplum İle Hoşgörü Konulu Şiir Yarışması -Kültür Bakanlığı 1997

73) Harput Ahengi -Fikret Memişoğlu -Elazığ Kültür Ve Tanıtım Vakfı -Yayınları 1. Baskı -Ankara Ofset -1992

74) Harput Yollarında -İshak Sunguroğlu-1.2.3.4.Ciltler.Elazığ Kültür Ve Tanıtım Vakfı

75) Harran Da ''Bir Türkmen Köyü'' ''Kısas'' Halil Atılgan -Mehmet Acet -Kültür Bakanlığı -2001

76) İçel Folklorü -Sait Uğur -1947

77) Karacaoğlan -Müjgan Cunbur -1985

78) Karacaoğlan -Cahit Öztelli -1978

79) Karacaoğlan - M.N.Karaer -1988

80) Köroğlu -Dadaloğlu -Kuloğlu Cahit Öztelli -1984

81) Karslı Aşık Hasreti - Sadi Değer -

82) Küçük Asya'dan Türk Halk Müziği , Bela Bartok -1991

83) Kıbrıs Türkleri Ve Oyun Havaları , Y. Taner -M. İslamoğlu - Lefkoşa -1979

84) Kaçak Nebi .Oktay Altunay -1987

85) Keçecizade İzzet Molla -İbrahim Bülbül1989

86) Mevlana Çelaleddin-İ Rumi .Mesnevi Ve Şehri 5. Abdülkadir Gölpınarlı -1989

87) Mevlana (Hamdım,Piştim,Yandım) M. Önder -1986

88) Mahzuni Şerif -(Anadoluyu Kucaklayan Ozan) A.İhsan Aktaş Öztürk Matbaası -Ankara -1990

89) Neşati -İsmail Ünver -1986

90) Na'ili -Haluk İpekten -1986

91) Molla Lütfi -Orhan Şaik Gökyay -1987

92) Muzaffer Sarısözen --Türk Halk Müziğinin Kurucu Hocası Niyazi Yılmaz -Ocak Yayınları -Ankara -1996

93) Notalarıyla Uzunhavalarımız -Mustafa Özgül,Salih Turhan,Kubilay Dökmetaş Cem Veb Ofset L4d.Şti.Ankara 1996

94) Öğküleriyle Ağıtlar .I.Ahmet Z. Öztimur -Kültür Bakanlığı Yayınları Halk Edebiyatı Dizisi 45 1994

95) Pir Sultan Abdal -Orhan Ural -1982

96) Pir Sultan'ın Dostları -Cahit Öztelli -1984

97) Posttan Dosta -Ali Haydar Celasundede 1992

98) Rumeli Türküleri -Aluş Nuş -1988

99) Refik Başaran ''Şen Olası Ürgüp''. Gürbüz Sapmaz -Ankara -2000

100) Sazımın Sözü -Bulud Karaçorlu Sehendi .1980

101) Sahrada Folklor Derleme Metodu -Kenneth S. Goldstein

102) Sevgili Yurt Türküleri (Türkçe) Bulgar Ve Sovyet Yığın Türküleri -

103) Simav İlçesi, Yaren Teşkilatı -Tülay Er-1988

104) Şeyh Galip -Alp Alparslan -1988

105) Seyyit Nesimi Divanından Seçmeler. Kemal Edip Kürkçüoğlu -1985

106) Halk Edebiyatı Antolojisi -Cemil Yener -1973

107) Türk Halk Oyunları Bibliyografya Denemesi - Ahmet Şenol -1989

108) Türk Anadolu Halk Türküleri - Ferruh Arsunar - Halkevleri Genel Merkezi Yayınları. Başnur Ma9bağası -Ankara -1965

109) Uşak Türküleri -Nail Tan,Salih Turhan, Uşak Valiliği -Ankara -2001

110) Zaralı Halil Söyler (Hayatı Eserleri) Alpaslan Vuran -1990 __________________________________________________________________________ 111) Sulara Türkü Yazdım . Fikret Dikmen (Şiir) İskender Ofset Matbaacılık - Niğde -1999

112) Harput Ağzı -Elazığ Belediyesi Yayınları:1 Halk Kültürü Dizisi:1 Yrd. Doç.Dr.Zülfü Güler -Elazığ -1992

113) Azerbaycan Diyarından Seyehat Notları -İbrahim Bozyel 1. Baskı -Ankara 1985

114) Türk Folklor Ve Etnografya Bibliyografyası :3 - Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları :11 -Ankara -1975

115) Türk Nefesli Çalgıları( Türk Ötkü Çalgıları) -Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları.:12 -- Mahmut R.Gazimihal -Ankara Ünv.Basımevi Ankara -1975

116) Türk Vurmalı Çalgılar(Türk Depki Çalgıları)Mahmut R. Gazimihal Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırması Dairesi Yayınları :14 Ankara Ünv. Basımevi .Ankara -1975

117) Ülkelerde Kopuz Ve Tezeneli Sazlarımız Mahmut R. Gazimihal Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları:15 Ankara Ünv.Basımevi Ankara -1975

118) Cönklerden Günümüze Halk Şairlerimiz -Ahmet Özdemir -Veli Yayınları -İstanbul -1993

119) Türkü Metinler Sözlüğü -Mustafa Özgül - Mansur Kaymak Thm Yayınları No:2 -Ankara .1989

120) Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı -Mustafa Hoşsu -İzmir 1997

121) Eğin Türkülerinde Yaşayan Adam,Mustafa Özgül -Kemaliyae Kültür Ve Kalkındırma Derneği Kültür Yayınları :No:1 Ankara

122) Bağımıza Gezel Düştü -Müziğe Dair Bayram Bilge Tokel -Akçağ Yayınları -Ankara 2002

123) Müzik Sanatçılarının Temel Yasal Hakları Ve Uygulamaları -Mehmet Çırıka - Av.Asaf F. Ülker Ogm Yayıncılık Ankara 1998

124) Tombak Metodu Dümbelek - Hüseyin Tahrani Çev.Dr.Şenel Önaldı -- Kültür Bakanlığı Yayınları

125) Türk Halk Musikisinde Söz -Düzüm İlişkisi Muammer Uludemir-Kültür Bakanlığı Yayınları

126) Ankara İli Ağzı Sözlüğü A.Esat Bozyiğit --- Kültür Bakanlığı Yayınları

127) Öyküleriyle Halk Anlatı Türküleri Mehmet Bayrak -Baran Ofset -Ankara

128) Yörükler Kültür Bakanlığı

129) Türk Cumhuriyetlerinde Çocuk Oyunları Prof.Dr.Malik Muradoğlu----Mevlüt Özhan

130) Türk Halk Oyunuları Kataloğu 2--3 Kültür Bakanlığı Yayınları

131) Folklor / Edebiyat Kültür Bakanlığı Yayınları

132) İzahlı Halk Şiiri Antolojisi Kültür Bakanlığı Yayınları

133) Folklor Ve Şanlıurfa Abuzer Akbıyık-Sabri Kürkçüoğlu-Şurhay Yayınları

134) Her Yönüyle Şanlıurfa Halk Oyunları Şurhay Yayınları-Şanlıurfa

135) Kerkük Halk Edebiyatından Seçmeler Cengiz Ketene - Kültür Bakanlığı Yayınları

136) Türk Folkloru Ve Edebiyatı- Eflatun Cem Güney -Meb. Yay. 1971

137) Halk Edebiyatına Giriş Prof.Dr. Şükrü Elçin Kby.365 . 1985

138) Cönkler Arasında Prof.Dr. Saim Sakaoğlu-Türk Folkloru Yayınları 5. 58.

139) Halk Edebiyatında Cönklerin Yeri M.Şakir Ülkütaşır-Türk Kültürü S. 60 V.

140) Yazma Ve Cönk Cem Aşkun-Sıvas Folkloru C.3(33) 1975

141) Milli Destanlarımız Ve Halk Edebiyatı Dr. Hasan Köksal - 1985 -İstanbul

142) Öksüz Dede Ve Öksüz Aşık Cahit Öztelli -Türk Dili D. 1953

143) Milli Destanlarımız Hasan Kökal - İstanbul 1975

144) Türk Halk Şiiri T. Kutsi Makal -Toker Yayınları. 1975 İstanbul

145) Türk Saz Şiirinde İlkeler Hikmet Dizdaroğlu -Ülkü S.20. T.F. Dergisi 26.Sayı

146) Aşık Bülbülü Karacaoğlan Sadi Yaver Ataman --T.F.I-I8 .Sayı

147) Dertli Divanı Ahmet Talat 1928 -İstanbul

148) Türk Saz Şairleri Prof.Dr.M. Fuat Köprülü --1940 İatanbul

149) Türk Saz Şiiri Prof.Dr. Saim Sakaoğlu -Tdk. Özel Sayı -1989

150) Seyrani'nin Şiirleri Nihad M. Çetin --Türkiyat M. 1940

151) Folklora Giriş Yrd.Doç.Göktan Ay -İtü Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Mezunları Yayınları --I Pa Yayıncılık.1990

152) Müzik Sanatçılarının Temel Yasal Hakları Ve Uygulamalar --Mehmet Çırıka -Av. Asaf F. Ülker Müzik Sen Yayınları - 1998 Ankara

153) Çağdaş Azerbaycan Kadın Sanatkarları Ali Kafkasyalı -Taş Medrese Yayınları - 1989 Ankara

154) Afyonkarahisar-Sandıklı'da Kültür Ve Sanat Niyazi Yılmaz (Trt Sanatçısı)-Ocak 2001-Ankara

155) Aşık Veysel- Şahsiyeti, Fikriyatı Ve Milli Kültürümüzdeki Yeri

156) Türk Halk Müziğinin Kurucu Hocası - Muzaffer Sarısözen

157) Afyonkarahisar Türküleri Ve Dili

158) Gevheri- Şükrü Elçin- 1987

159) Göğçeli Aşık Elesker- Nizamettin Onuk-İslam Eleskerzade-1987

160) Gelin Atatürk'ün Yoluna Dostlar- Aşık Kul Ahmet- 1984

161) Güzel Anadolum- Aşık Kul Ahmet

Geri

 
 

İletişim için tıklayınız.